O firmie

„BUDOTECHNIKA” -Kraśnik S.j. jest prywatnym niezależnym laboratorium pracującym dla wielu podmiotów Producent, Inwestor, Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru, Projektant.

Jesteśmy laboratorium badawczym działającym na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w oznaczaniu cech mechanicznych i fizycznych oraz użytkowych wyrobów, materiałów jak i konstrukcji budowlanych. Celem naszej działalności jest pomoc naszym klientom w kształtowaniu i kontroli jakości w procesie budowlanym, produkcji oraz na etapie odbioru inwestycji.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu, poświęceniu i determinacji umożliwiamy naszym klientom zbudowanie i utrzymanie marki produktów i usług spełniających najsurowsze wymagania oraz przeprowadzenie procesu budowlanego przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. –
Posiadamy wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami i certyfikatami wydanymi przez ITB i ITBiMB oraz IBDiM, ciągle poszerzamy swoje kompetencje i doświadczenia praktyczne.

Pozostajemy w stałym kontakcie z jednostkami nadzorującymi oraz instytutami naukowymi.
Pomagamy spełnić wymagania stawiane przez specyfikacje techniczne i normy wykonawcze.
Doradzamy, konsultujemy, wymieniamy doświadczenia, działamy szybko i profesjonalnie.

W czasie naszej działalności przeprowadziliśmy niezliczoną ilość badań cech konstrukcji, wyrobów i materiałów budowlanych oraz badań geotechnicznych. Uczestniczyliśmy w budowie kilku tysięcy obiektów drogowych, mostowych, kubaturowych, przemysłowych, melioracyjnych i innych.

Dotychczas realizowane projekty i zdobyte doświadczenie to m.in. obsługa laboratoryjna na budowie obiektów mostowych na liniach kolejowych dla firm: Intop, Rovergroup, Tracktec; obsługa laboratoryjna przy badaniu betonów dla firm: Mostostal, Palgaz, Cemex, Budimex; obsługa laboratoryjna przy budowie nawierzchni asfaltowych dla firm Mota-Engil Central Europe, PBI, Strabag oraz Jednostek Samorządowych.

Dążąc do rozpowszechnienia i podnoszenia wiedzy technicznej oferujemy również naszym Klientom szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji, normalizacji, badań oraz prawidłowego stosowania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych.

Badania mieszanki betonowej i betonu, stabilizacji i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów asfaltowych

Badania kruszyw, gruntów i mieszanek niezwiązanych

Badania wyrobów budowlanych prefabrykowanych