Program Regionalny

Home / Program Regionalny

„Zwiększenie konkurencyjności firmy BUDOTECHNIKA poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium”

„Zwiększenie konkurencyjności firmy BUDOTECHNIKA poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium” to projekt realizowany przez firmę „Budotechnika M. Majewski, K. Dziedzic sp. j.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.”

Projekt jest kontynuacją strategii Przedsiębiorstwa dążącej do ciągłego wzrostu konkurencyjności oraz jakości świadczonych usług. Realizacja projektu obejmuje zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4.
www.lawp.lubelskie.pl
Punkt informacyjny:
tel. 0-81-46-23-831, tel.0-81-46-23-812.

Instytucja Zarządzająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
www.rpo.lubelskie.pl
Punkt informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego:
tel. 0-800-888-776, tel. 0-81-44-16-750.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013