Laboratorium Badawcze
Specjalizujemy się w:
- badaniach betonów, mas mineralno asfaltowych, ich składników,
   kruszyw oraz wyrobów budowlanych;
- wdrażamy systemy Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego
   i wyrobów budowlanych;
- prowadzimy badania geotechniczne przy realizacji obiektów drogowych
   i wodno-kanalizacyjnych
szeroka oferta
- Badania betonow
- Badania geotechniczne
- Projektowanie skladu mieszanek
- Badania próbek kruszyw mineralnych i gruntów
- Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
- Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
- Badania typu i ocena zgodności wyrobów
- Kompleksowa obsługa laboratoryjna inwestycji
Wyspecjalizowana Kadra
posiadamy niezbędne kompetencje
do wykonywania badań i opracowań wyników,
a wiedza oraz umiejętności są sukcesywnie
pogłębiane wraz z napływem nowych
technologii budowlanych.

Krótko o Nas

„BUDOTECHNIKA” jest laboratorium badawczym,

specjalizującym się w badaniach betonów, mas mineralno–asfaltowych, ich składników, kruszyw, gruntów oraz wyrobów budowlanych wraz z oceną ich zgodności z normami PN–EN. Firma prowadzi także badania geotechniczne przy realizacji obiektów drogowych i wodno-kanalizacyjnych.

Dla kogo nasze uslugi

Skierowane są do różnych podmiotówProducenci, Inwestorzy, Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru). Dysponujemy urządzeniami i aparaturą spełniającą wymogi europejskie oraz nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykonywanie oznaczeń na wysokim poziomie ufności, odpowiadający wymaganiom stawianym laboratoriom certyfikowanym.

Ostatnie realizacje

Co mówią o nas klienci

Profesjonalne podejście do prac.

Laboratorium "Budotechnika" wykonała profesjonalnie i szybko powierzone zlecenia na trwającej budowie.

- Kierownik firmy budowlanej